NEW COLLECTION

בואו ניפגש! אתם תביאו תכניות וחלומות

ואנחנו נדאג להשראות ופתרונות

LET'S meet

אתם תביאו תכניות וחלומות

ואנחנו נדאג להשראות ופתרונות

Best Sellers

תיאום פגישות עבודה

בית העיצוב Pas Normal הוקם על ידי רוני קרן ומעיין כרמל במטרה ליצור גישה חדשה ומאפשרת לעולם העיצוב, בפרספקטיבה אוצרותית מעודכנת. האתר מציג לכם פריטים הזמינים לרכישה בקלות, וניתן גם לתאם בקליק מועד לפגישה עם הצוות המקצועי.

Accessories & decoration

lighting

EXPLORE
OUR
SELECTION

living room

Dining

lighting

EXPLORE
OUR
SELECTION

Accessories & decoration

Dining

Living Room

BRAND FOCUS

‘Himmee’

מותג תאורה פיני המנוהל כולו במשפחה המתכננת ומייצרת יחד את גופי התאורה. קולקציית התאורה של המותג נשענת על אסתטיקה וכנות המינימליסטית, בהשראת אור קווי הרוחב הצפוניים. משמעות הדבר היא חומרים אותנטיים באיכות גבוהה ועיצוב פונקציונלי ועל זמני.

מותג תאורה פיני המנוהל כולו במשפחה המתכננת ומייצרת יחד את גופי התאורה. קולקציית התאורה של המותג נשענת על אסתטיקה וכנות המינימליסטית, בהשראת אור קווי הרוחב הצפוניים. משמעות הדבר היא חומרים אותנטיים באיכות גבוהה ועיצוב פונקציונלי ועל זמני.

Bedroom

textile

CURRENT
FAVOURITES

Bedroom

CURRENT
FAVOURITES

Textile

Inspired
by
Pas
Normal

Designer: GINDI sTUDIO

Location: TEL AVIV

icons-svg

New

Inspired
by
Pas
Normal

Designer: ANNA GOLDBERG

Location: TEL AVIV

icons-svg

New

Pas
Normal
on
Instagram