שאלות ותשובות

הזמנה ותיאום פגישה

הזמנה מתבצעת באמצעות פגישה בסטודיו PAS NORMAL בתיאום מראש. בפגישה ניתן להתרשם מהעיצובים והפריטים המוצגים בסטודיו ולבחור את אלה המדויקים לכם מתוך הקולקציה ומבחר הגימורים.

כיצד מתואמת פגישה?

הזמנה מתבצעת באמצעות פגישה בסטודיו PAS NORMAL בתיאום מראש. בפגישה ניתן להתרשם מהעיצובים והפריטים המוצגים בסטודיו ולבחור את אלה המדויקים לכם מתוך הקולקציה ומבחר הגימורים.

גימורים ו- CUSTOM MADE

הזמנה מתבצעת באמצעות פגישה בסטודיו PAS NORMAL בתיאום מראש. בפגישה ניתן להתרשם מהעיצובים והפריטים המוצגים בסטודיו ולבחור את אלה המדויקים לכם מתוך הקולקציה ומבחר הגימורים.

קבצים ופורמטים

הזמנה מתבצעת באמצעות פגישה בסטודיו PAS NORMAL בתיאום מראש. בפגישה ניתן להתרשם מהעיצובים והפריטים המוצגים בסטודיו ולבחור את אלה המדויקים לכם מתוך הקולקציה ומבחר הגימורים.

הזמנה ותיאום פגישה שירות לקוחות

הזמנה מתבצעת באמצעות פגישה בסטודיו PAS NORMAL בתיאום מראש. בפגישה ניתן להתרשם מהעיצובים והפריטים המוצגים בסטודיו ולבחור את אלה המדויקים לכם מתוך הקולקציה ומבחר הגימורים.